Văn bản của phường
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CỘNG HOÀ

 

Số: 540 /BC - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cộng Hoà, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

 

[

Trong 9 tháng đầu năm vừa qua, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, những biến đổi khí hậu gắn liền với diễn biến thời tiết nắng nóng; kinh tế thị trường có xu hướng tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số lao động mất việc làm, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh, nhiều hoạt động sản xuất bị đình trệ…Những yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của địa phương cũng như ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đứng trước những khó khăn, thách thức đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, dưới sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền, các Ban, ngành, đoàn thể và sự quyết tâm phấn đấu của các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội  của phường đạt đã được một số kết quả như sau:

 

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

 9 tháng đầu năm 2020

 

­­­­          I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

          1. Sản xuất nông nghiệp

          a. Trồng trọt

- Chỉ đạo làm tốt công tác sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân năm 2020, tổ chức gieo trồng hết diện tích. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân là 345,1ha (Trong đó lúa chiêm xuân là 148,96 ha sản lượng ước đạt 55,00 tạ/ha;  cây lạc là 165,4 ha ước đạt 23,00 tạ/ha; các loại cây rau màu khác là 30,74 ha).

- Cung cấp đủ nguồn nước phục vụ cho cây trồng. Làm tốt công tác dự thính, dự báo về phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, cung cấp kịp thời thuốc diệt chuột cho các KDC để tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Chí Linh.

          b. Chăn nuôi, thú y

          Duy trì và phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm việc tiêm phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tính đến tháng 31/8/2020 tổng đàn lợn có 2.652 con (trong đó lợn thịt 1480 con; lợn nái 320 con; lợn con 850, lợn đực giống 2 con; đàn trâu, bò có 170 con). Đàn gia cầm 490.000 con tăng so với cùng kỳ năm trước.

          c. Hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp

- Tp trung chỉ đạo các KDC vận động nhân dân gieo cấy sau tết Canh Tý đảm bảo đúng thời vụ, chỉ đạo các khu dân cư tích cực thăm đồng, kiểm tra nguồn nước tưới tiêu không để xảy ra tình trạng thiếu nước khi gieo cấy, đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. UBND phường chỉ đạo cho các khu dân cư thực hiện tốt kế hoạch thủy lợi theo kế hoạch của thành phố giao, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhân dân.

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ

          - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch giảm mạnh làm ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu nhập của nhân dân. Trước những khó khăn đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đến nay các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa du lịch đã hoạt động trở lại bình thường nhằm từng bước đảm bảo nguồn thu nhập cho nhân dân cũng như địa phương.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho nhân dân phát triển tốt các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

          3. Quản lý, sử dụng đất đai – xây dựng – môi trường

          a) Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản

          - Triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Xác nhận làm thủ tục cấp mới và cấp lại 682 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tốt các tranh chấp về đất đai. Phối hợp với Sở TNMT, UBND TP. Chí Linh; PhòngTNMT, VPĐKQSDĐ tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho Công ty CP Viglacera và kiểm tra kết quả thực hiện nội dung theo đề án đóng cửa Mỏ của Công ty CP Trúc Thôn.

- Thực hiện Công văn chỉ đạo của UBND thành phố, UBND phường phối hợp với Phòng TNMT, Ban Quản lý Dự án, Văn phòng ĐKQSDĐ thành phố làm việc với công ty CP Việt Tiên Sơn và các hộ dân có liên quan kiểm tra, thu thập tài liệu xác định mốc giới giữa các hộ dân với Công ty.

- Phối hợp với Phòng TNMT, Ban QLDA thành phố làm việc với Công ty TNHH  một thành viên Điện lực Hải Dương về việc bàn giao tim mốc đường điện công trình cải tạo, nâng cấp đường dây 22KV:  Đoạn KDC Chúc Thôn - Công ty CP Trúc Thôn - Cầu Dòng; và Đoạn Trạm 110 Lôi Động – KCN Cộng Hòa.

- Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương xác định, kiểm tra, đo đạc diện tích đất Chùa Côn Sơn để có cơ sở thiết lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp GCNQSDĐ Chùa Côn Sơn.

- Phối hợp với Thanh tra thành phố Chí Linh xác minh tài liệu, giấy tờ, nội dung liên quan để có cơ sở giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thanh về diện tích đất thu hồi xây dựng hạ tầng KCN Cộng Hòa.

 - Thực hiện Kế hoạch kiểm tra giấy phép và việc thực hiện hoạt động khai thác TNKS của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

c) Công tác Xây dựng – Đô thị và Môi trường

* Công tác Xây dựng và quản lý Đô thị

- Triển khai các Kế hoạch của UBND thành phố Chí Linh về hỗ trợ bê tông, xi măng để xây dựng các tuyến đường ở KDC Tiên Sơn, KDC Bích Động - Tân Tiến, KDC Lôi Động với mặt đường đảm bảo từ 5.5 m trở lên.

- Phối hợp với BQL dự án thành phố và đơn vị thi công khởi công xây dựng tuyến đường từ KDC Chi Ngãi 2 đi Cầu Dòng với tổng chiều dài 1,2 km.

- Làm tốt công tác quản lý đô thị và trật tự đô thị, tuyên truyền hướng dẫn công dân làm các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định.

- Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn phường Cộng Hòa có khoảng 141 hộ gia đình, cá nhân tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ: Trong đó:

+ Có phép 130 trường hợp, có 02 trường hợp sai phép đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công xây dựng, 03 trường hợp yêu cầu điều chỉnh giấy phép.

+ Có 04 trường hợp xây dựng trái phép trên đất rừng do Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương quản lý. Trong đó có 01 trường hợp ra Quyết định xử phạt và 03 trường hợp tự tháo dỡ.

+ Có 04 trường hợp tự ý trồng cây lâm nghiệp trên đất 03, UBND phường đã lập biên bản yêu cầu trả lại nguyên trạng ban đầu.

+ Có 03 gia đình có công trình xây dựng trên mặt suối tại KDC Tiền Định, UBND phường đã gửi thông báo tự tháo dỡ (3 lần) nhưng chưa thực hiện.

- Phối hợp với điện lực Chí Linh khảo sát các tuyến đường trong KDC Tiên Sơn, KDC Bích Động - Tân Tiến, KDC Lôi Động, KDC Cầu Dòng để di chuyển cột điện sang vị trí mới phục vụ cho công tác làm mở rộng đường.

- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc tiến độ thi công công trình nhà 2 tầng, 8 phòng học ở trường Tiểu học Cộng Hòa.

- Xây dựng lại nhà văn hóa KDC Tiền Định.

- Sửa chữa khuôn viên Ủy ban nhân dân phường và các hồ, đập ở KDC Hàm Ếch – Thông Cống.

* Công tác vệ sinh môi trường, giao thông - Thủy lợi

- Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp và để rác đúng nơi quy định. Kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp có dấu hiệu vi phạm Luật bảo vệ môi trường.

- Duy trì thường xuyên nền nếp thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,  khai thác, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng và thực hiện các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn gây ra.

- Giải quyết một số kiến nghị của công dân có liên quan đến môi trường.

- Dọn vệ sinh khu vực đường tầu KDC Chi Ngãi 1 và KDC Chi Ngãi 2 do nhân dân bỏ rác không đúng nơi quy định.

- Một số Công ty khai thác khoáng sản làm bụi, bẩn ra đường giao thông. Bơm nước bẩn ra suối làm tắc nghẽn dòng chảy. UBND phường đã kiểm tra và nhắc nhở, lập biên bản xử lý.

- Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để làm đường từ QL 18 đi Cầu Dòng  (Đoạn từ KDC Chi Ngãi 2 đến Cầu Dòng). Công trình đã khởi công từ ngày 2/7/2020.

         - Khởi công xây dựng một số tuyến đường bê tông trong KDC Tiên Sơn và KDC Bích Động – Tân Tiến, KDC Lôi Động.

4. Công tác tài chính, thuế

- Hoàn thành giao nộp thuế và các quỹ đóng góp năm 2020 với Nhà nước.

- Đảm bảo việc thu, chi ngân sách theo đúng kế hoạch cấp trên giao. Tính đến hết 31/8/2020:

+ Tổng thu là: 15.540.421.595 đồng; bằng 199,22 % kế hoạch.

+ Tổng chi là: 9.836.941.842 đồng; bằng 180,74 % kế hoạch.

II. CÔNG TÁC VĂN HOÁ - XÃ HỘI                  

1. Văn hoá - Thông tin - Thể thao

          - Xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện chính trị của địa phương đặc biệt tập trung tuyên truyền trong nhân dân về Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn đại dịch Covid - 19.

- Tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).

- Thông báo cho nhân dân nắm rõ về diễn biến dịch bệnh Covid-19, phối hợp với các Ban ngành thành lập các Tổ phòng chống dịch bệnh và cài đặt ứng dụng Bluezone cho toàn bộ người dân trên địa bàn phường.

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Kịp thời viết bài đưa tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Chính sách xã hội và người có công

- Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội đối với người có công, tổ chức tặng quà, thăm hỏi các đối tượng trong dịp tết đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định; Tổng số quà cấp cho các đối tượng trong dịp tết nguyên đán là 433 suất với tổng số tiền là: 546.500.000đ.

          - Tổ chức chu đáo việc chúc thọ cho người cao tuổi ở các khu dân cư.

          - Giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng tuổi từ 80 trở lên được hưởng bảo trợ xã hội. Phối hợp với hội, ngành, đoàn thể cấp trên hỗ trợ gạo cho cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kết quả: 47 hộ được hỗ trợ với 520 kg gạo.

- Quyết toán xong kinh phí hỗ trợ các đối tượng NCC, BTXH, Hộ nghèo, Hộ cận nghèo do ảnh hưởng Covid-19. Tổng số kinh phí nhận cấp trên là: 1.323.000.000đ. Số kinh phí đã cấp phát: 1.291.000.000đ. (NCC 265 đối tượng; BTXH 343 đối tượng; Hộ nghèo 145 đối tượng; Hộ cận nghèo 377 đối tượng). Số kinh phí phải thu hồi: 32.000.000đ (do đối tượng hưởng trùng lặp và không có mặt tại địa phương).

- Cấp kinh phí hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 cho đối tượng bị sót 20.200.000đ: Đã cấp kinh phí cho hộ cận nghèo: 05 đối tượng, BTXH: 08 đối tượng, Hộ nghèo: 02 đối tượng với tổng số tiền là 17.200.000đ (còn 03 đối tượng bị trùng với số tiền 3.000.000đ lấp hồ sơ nộp về thành phố).

- Chỉ đạo các khu dân cư tiếp tục rà soát lại, lập danh sách các đối tượng trùng Người có công, đối tượng BTXH, Hộ nghèo, cận nghèo theo hướng dẫn của cấp trên để hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid -19, thu hồi tiền các đối tượng hưởng trùng, hoặc không có mặt tại địa phương để báo cáo cấp trên. Đồng thời hướng dẫn các đối tượng người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19 làm đơn hưởng trợ cấp mất việc làm từ Chính phủ.

- Tổ chức tốt lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ và quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết. Tổng số quà cấp cho các đối tượng trong dịp 27/7 là 431suất với tổng số tiền là: 212.300.000đ.

- Đề nghị mai táng phí cho người có công: 05 hồ sơ.

- Di chuyển hồ sơ thương binh: 01 hồ sơ.

* Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

          - Giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng tuổi từ 80 trở lên được hưởng bảo trợ xã hội là 22 hồ sơ; BTXH đối với người khuyết tật 06 hồ sơ. Mai táng phí,  BTXH 10 hồ sơ; xét khuyết tật cho 09 đối tượng.

          - Hướng dẫn hồ sơ và chi trả tiền hỗ trợ hỏa táng theo quy định.

* Lĩnh vực giải quyết việc làm

- Giải quyết tốt việc làm cho người lao động, chín tháng đầu năm đã giải quyết được tổng số 315 việc làm.

          3. Về công tác Giáo dục

- Cả 3 cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS vẫn duy trì tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; quản lý tốt việc dạy và học, giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trường cơ bản đảm bảo đáp ứng cho việc dạy và học. Đội ngũ giáo viên luôn được chuẩn hóa và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Công tác khuyến học, khuyến tài được triển khai có hiệu quả. Số học sinh 5 tuổi ở cấp Mầm non vào lớp 1 đạt 100%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%. Cùng với đó, các nhà trường luôn đảm bảo tốt các điều kiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cho giáo viên và học sinh khi quay trở lại trường.

          4. Công tác Y tế, Dân số, Gia đình và trẻ em

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt chương trình quốc gia về tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi, 100% trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi được uống VitaminA và trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh. Số trẻ sinh mới là 112 trẻ trong đó sinh con thứ 3 là 6 trẻ giảm13,6% so với cùng kỳ năm trước.

-  Luôn đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Chín tháng đầu năm đã khám bệnh cho 4.500 lượt người.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt công tác phun khử khuẩn tại các trường học và các điểm công cộng trên địa bàn phường.

          III. CÔNG TÁC AN NINH - QUÂN SỰ

1. Công tác An ninh trật tự

1.1.Công tác phòng chống tội phạm về TTXH và tệ nạn xã hội

* Phạm pháp hình sự: phát hiện xảy ra 04 vụ (03 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ tín dụng đen). Thiệt hại tài sản trị giá khoảng 10.141.000đ (Mười một triệu một trăm bốn mươi mốt nghìn đồng). Chuyển Công an Thành phố khởi tố 01 vụ 01 đối tượng. Công an phường xử lý hành chính 03 vụ, 3 đối tượng, xử phạt hành chính 13.00.000đ (Ba triệu đồng).

* Tệ nạn xã hội: Phát hiện bắt 04 vụ (01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy chuyển Công an Thành phố khởi tố; 01 vụ xử lý hành chính 03 đối tượng Công an phường xử lý hành chính với số tiền 2.250.000đ. (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

* Kinh tế: Phát hiện bắt giữ 01 vụ, 1 đối tượng, xử phạt hành chính 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

* Môi trường: Phát hiện bắt giữ 03 vụ, 3 đối tượng, xử phạt hành chính 10.500.000đ (Mười triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó có 02 vụ 2 đối tượng tượng xử phạt 8.000.000đ chưa thực hiện được việc xử lý vi phạm hành chính. Lý do đối tượng không chấp hành).

* Lập hồ sơ giáo dục xã phường: Lập 07 hồ sơ.

* Lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc: Lập 02 hồ sơ

* Xử lý hành chính cơ sở kinh doanh vi phạm các điều kiện về ANTT:

Xử lý 01 cơ sở với số tiền xử lý hành chính là 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

* Tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT: 02 bài viết tuyên truyền trên loa phát thanh của phường về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản và của tội phạm lừa đảo trên mạng Internet, điện thoại.

* Tuyên truyền trực tiếp về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 02 buổi tại Trường THCS Cộng Hòa và Trường THCS Chu Văn An

* Bắt giữ, xử lý về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Vận động 01 trường hợp giao nộp súng. Chuyển Đội QLHC Công an thành phố tiếp nhận.

* Cơ sở bí mật: Xây dựng mới 02 cơ sở bí mật, 01 hộp thư bí mật,

1.2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tội phạm:

+ Thường xuyên tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động của của các loại tội phạm trên hệ thống loa đài phát thanh của phường để nhân dân nắm được tự đề phòng, cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

+ Thường xuyên phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể của phường vận động quần chúng nhân dân phòng chống tội phạm.

+ Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án làng an toàn, khu dân cư an toàn về ANTT năm 2020.

          2. Công tác Quân sự địa phương

2.1. Công tác duy trì trực SSCĐ

          - Công tác sẵn sàng chiến đấu: Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang, BCH Quân sự phường chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch trực SSCĐ của trên, duy trì chế độ thường trực theo đúng lịch quy định, tổ chức lực lượng thường trực trong dịp tết nguyên đán, thời gian trên quy định.

          - Phối hợp với công an phường xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ANCT & TTATXH, phối hợp tuần tra canh gác bảo đảm ANCT và TTAT XH trên địa bàn phường.

 - Xây dựng kế hoạch PCTT- TKCN, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ.

2.2. Công tác tham mưu

          - Căn cứ vào Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, Kế hoạch triển khai và Hướng dẫn của BCH Quân sự thành phố Chí Linh về công tác quân sự địa phương năm 2020, Ban chỉ huy Quân sự phường đã tham mưu cho Đảng uỷ ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quân sự địa phương năm 2020, tham mưu cho UBND triển khai Kế hoạch công tác QP-QSĐP trong năm, ra Chỉ thị về công tác Quân sự năm 2020, xây dựng bổ sung phương án chiến đấu phòng thủ, các kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương.

2.3. Công tác đăng ký, động viên, tuyển quân

          - Ban CHQS phường đã tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên, phối hợp với BCH quân sự thành phố và các đơn vị nhận nguồn DBĐV rà soát xây dựng các đơn vị DBĐV theo đúng quy định đảm bảo về quân số và chất lượng.

          - Công tác đăng ký NVQS trong năm, Ban chỉ huy quân sự phường đã thực hiện theo đúng kế hoạch.

          - Công tác tuyển quân:

          + Tổ chức rà soát, phân loại thanh niên trong độ tuổi SSNN trên 108 trường hợp, đã phát lênh gọi khám sơ tuyển NVQS tại phường cho 108 trường hợp, chuẩn bị tốt cho công tác khám sơ tuyển đạt kết quả cao. Đăng ký độ tuổi 17 là 74 trường hợp.

           + Giao quân 17 thanh niên lên đường nhập ngũ an tâm tư tưởng, công tác.

          2.4. Công tác chính sách hậu phương quân đội

          -  Đảm bảo tốt chính sách hậu phương quân đội, tất cả vũ khí trang bị đều được quản lý bảo quản theo đúng quy định, không có hư hỏng, mất mát.

          IV. CÔNG TÁC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

1. Công tác tiếp dân

- Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Hoàn thiện pháp luật theo hướng dân chủ hoá triệt để, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

- Thực hiện sự công bằng, dân chủ, văn minh là một việc làm cần thiết và cấp bách ở địa phương trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tăng quyền dân chủ của nhân dân, quyền khiếu nại, tố cáo, xác định là một quyền cơ bản của nhân dân được ghi trong hiến pháp, thực hiện tốt quyền này là cơ sở để quyền dân chủ của người dân được tôn trọng và bảo đảm.

2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Ngay từ đầu năm, Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch phường đã có kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm kịp thời phổ biến những văn bản pháp luật mới tới toàn thể nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của nhân dân trong toàn phường, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế trong toàn phường.

3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Tiếp nhận 10 đơn (Trong đó có 07 đơn UBND phường tiếp nhận trực tiếp, 03 đơn do Ban tiếp công dân thành phố chuyển về) chủ yếu nội dung các đơn đề nghị giải quyết đều liên quan đến đất đai. Sau khi nhận được đơn, bộ phận đã xem xét phân loại đơn và giao cho cán bộ chuyên môn tham mưu cho chủ tịch UBND phường để giải quyết các đơn theo đúng quy định pháp luật.

4. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

- Thực hiện tốt hướng dẫn theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT - BTP - BCA - BYT về việc nhập khẩu và làm thủ tục cấp thẻ BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi.

-  Làm tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch trong đó: Khai sinh là 507 trường hợp, Xác nhận tình trạng hôn nhân là 126 trường hợp; Khai tử là 47 trường hợp; Đăng ký kết hôn là 66 trường hợp; Cải chính là 04 trường hợp; nhận cha, mẹ con là 01 trường hợp; nhận nuôi con nuôi là 01 trường hợp.Chứng thực bản sao là 8501 bản; Chứng thực chữ ký là 111 bản; Chứng thực hợp đồng là 125 bản.

          V. HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG

          - Thực hiện quy chế hoạt động của HĐND và UBND, UBND phường đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với HĐND – MTTQ phường thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ.

          -  Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, UBND phường làm tốt công tác tiếp dân, hướng dẫn giải quyết nhanh gọn các giấy tờ hành chính, các đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

          - Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

          - Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và các nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường.

          - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

          - Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định.

          - Chỉ đạo các khu dân cư thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường xuyên quan tâm đến các vấn đề xã hội và các đối tượng chính sách.

          VI. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI

            Song song với những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục rút kinh nghiệm:

          1. Công tác sản xuất nông nghiệp

- Thời vụ gieo trồng chưa tập chung theo chỉ đạo của HTX.

          - Công tác thủy lợi: Nạo vét chưa đảm bảo thời gian triển khai, chất lượng nạo vét có KDC chưa đảm bảo chất lượng kỹ thuật và thời gian nghiệm thu.

          - Công tác bảo vệ thực vật: Việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh vẫn chưa đồng loạt.

          2. Về công tác Đầu tư - Xây dựng

- Khu đô thị Trường Linh (KDC Lôi Động), khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu (KDC Tiền Định) do nhân dân chuyển nhượng đất của Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Trường Linh chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ nên  không làm được cấp phép xây dựng.

3. Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

- Dọn vệ sinh khu vực đường tầu KDC Chi Ngãi 1 và KDC Chi Ngãi 2 do nhân dân bỏ rác không đúng nơi quy định.

- Một số Công ty khai thác khoáng sản làm bụi, bẩn ra đường giao thông. Bơm nước bẩn ra suối làm tắc nghẽn dòng chảy. UBND phường đã kiểm tra và nhắc nhở, lập biên bản xử lý.

- Một số khu dân cư triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường tết Canh Tý và các sự kiện chính trị của địa phương kết quả chưa cao. Việc thực hiện cam kết đảm bảo VSMT của một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng

* Lĩnh vực an ninh trật tự

          - Công tác an ninh trật tự không có vụ việc nghiêm trọng, phức tạp nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc vi phạm về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

          * Lĩnh vực Quân sự - Quốc phòng

- Công tác tuyên truyền về công tác quân sự địa phương nói chung và Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ chưa được thường xuyên, chất lượng chưa cao.

          - Công tác tuyển quân còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng thanh niên trốn khám tuyển NVQS còn nhiều, các ban ngành, các khu dân cư phối hợp với BCH quân sự phường hiệu quả chưa cao, công tác xử lý các trường hợp vi phạm luật NVQS chưa triệt để.

         

 

6. Công tác Cải cách hành chính

- UBND phường đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 và tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn. Duy trì công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Tiến hành rà soát thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền. Xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2020, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Tổng số hồ sơ giải quyết theo hệ thống phần mềm hành chính công là 1200 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1.197 hồ sơ, trễ hạn là 03 hồ sơ (lĩnh vực chứng thực do lỗi hệ thống phần mềm nên cán bộ chuyên môn ko trả được hồ sơ đúng hạn).

Phần thứ hai

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

 

          Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cán bộ và nhân dân trong phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

          I. LĨNH VỰC KINH TẾ

          1. Sản xuất nông nghiệp

          - Phấn đấu gieo trồng hết diện tích, kịp thời vụ, với diện tích gieo trồng cả năm đạt 770,48 ha, trong đó: Vụ chiêm xuân 345,1 ha, vụ mùa 345,1 ha, vụ đông 80,28 ha.

          - Vụ mùa tổng diện tích là 345,1ha, lúa mùa là 292,96ha, rau màu là 52,14ha, cây vụ đông là 80,28ha. Năng xuất ước đạt 52 ta/ha,

          - Bổ sung kế hoạch nạo vét các tuyến kênh mương tưới tiêu khi cần thiết để tiêu úng kịp thời, sẵn sàng đối phó với tình huống hạn hán, úng lụt xảy ra. Làm tốt công tác phòng chống lụt, úng. Đảm bảo phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng dự thính, dự báo phòng trừ sâu bệnh, tuyên truyền hướng dẫn kịp thời cho nhân dân có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

          2. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ

          Tuyên truyền, khuyến khích nhân dân phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm. Tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhân dân có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm.

          3. Hoạt động của Hợp tác xã

          - Làm tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp làm tốt công tác phòng chống lụt, úng và phòng trừ sâu bệnh, dịch hại.

          - Thường xuyên kiểm tra hồ đập, mương máng trước và sau khi mưa, chủ động các nguồn nước phục vụ không để diện tích lúa trỗ không có nước.

          4. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

          Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích và khai thác khoáng sản trái phép.

          Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Chi Ngãi 2 đi Cầu Dòng.

          Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,khai thác, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng và thực hiện các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn gây ra.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Triển khai việc kiểm kê quỹ đất công trên địa bàn toàn phường.

          5. Đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

          Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường gói thầu số 2, tuyến đường Chúc Thôn đi Chi Ngãi, tuyến đường từ công ty VLXD Chí Linh đi Quán Sui và công trình xây dựng trường tiểu học Cộng Hòa; đề nghị cấp trên triển khai chỉnh trang đô thị lát vỉa hè, điện chiếu sáng 2 tuyến đường từ Quốc lộ 37 đi Quốc lộ 18, tuyến đường từ công ty SXVLXDCL đi Quán sui và tuyến Chúc Thôn đi Chi Ngãi và cấp điện chiếu sáng đô thị tuyến đường Chúc Thôn đi trường Tiểu học Cộng Hòa, tuyến đường ngã tư thương binh đi QL18. Đề nghị thành phố hỗ trợ đầu tư các tuyến đường bê tông có mặt đường từ 5,5m trở lên.

Phối hợp với các cơ quan của thành phố tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép. Ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng xe trở quá tải trên các trục đường do phường quản lý.

Hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Chi Ngãi 2 đi Cầu Dòng, tiếp tục vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để nâng cấp một số tuyến đường trong các KDC theo kế hoạch của thành phố.

          6. Công tác tài chính, thuế

          - Hoàn thành kế hoạch thu thuế và các quỹ đóng góp với nhà nước năm 2020.

          - Đảm bảo tốt việc thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

          II. CÔNG TÁC VĂN HOÁ- XÃ HỘI

1. Công tác thông tin tuyên truyền

- Tổ chức, tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày hội quốc phòng toàn dân 27/12; Triển khai bình xét gia đình văn hóa năm 2020.

2. Thực hiện chính sách xã hội

          - Quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết.

          - Đảm bảo công tác an sinh xã hội và các chế độ thường xuyên đối với người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội.

          - Chỉ đạo tốt việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đảm bảo chính xác, khách quan.

          3. Công tác giáo dục

          - Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học 2020 - 2021. Tiếp tục phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh phong trào xây dựng tường học thân thiện, học sinh tích cực. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao vai trò hoạt động của hội khuyến học. Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2020-2021.

          3. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em

          - Thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân về công tác kế hoạch hoá gia đình bằng nhiều hình thức, hạn chế thấp nhất người sinh con thứ 3, phấn đấu giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.

          - Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và giáo dục trẻ em.

          - Dịch covid-19 lần 2:

          + Liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng : 105 Người; được xét nghiệm cho những người về từ  ngày 21-29/ 8 2020 là 67 người đều có kết quả âm tính

          + Liên quan đến ổ dịch nhà ăn Minh Anh TP. Hải Dương: 08 người

          + Liên quan đến ổ dịch “Thế giới bò tươi”  F2: 08 người cách ly tại nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính; F3: 52 người theo dõi sức khỏe. truy vết 165 trường hợp.

III. CÔNG TÁC AN NINH - QUỐC PHÒNG, TƯ PHÁP -  HỘ TỊCH

          1. Công tác an ninh

          - Tiếp tục quán triệt và học tập có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ và của ngành về quan điểm, đường lối đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia; ổn định an ninh chính trị và TTATXH của địa phương.

- Thường xuyên củng cố lực lượng Công an phường, tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và Công an cấp trên. Tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì hoạt động của ban, tổ bảo vệ dân phố, phòng chống tội phạm. Kết hợp chặt chẽ giữa an ninh - quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Tiếp tục làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình, đảm bảo tốt ANTT địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu công tác do Công an thành phố giao.

2. Công tác Quốc phòng

           - Thực hiện tốt công tác thường trực SSCĐ, phối hợp tốt giữa BCH quân sự với lực lượng Công an phường trong đảm bảo ANCT và TTATXH, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng chống cháy rừng.

          - Rà soát các thanh niên trong độ tuổi đúng quy định của pháp luật quy định, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

          - Lập và xây dựng kế hoạch, chuẩn bị người và phương tiện, phối hợp với cácđơn vịtrong phòng chống Covid - 19.

          - Tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao. Quản lý tốt vũ khí trang bị.

          - Rà soát khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến làm nhiệm vụ quốc tếở Campuchia, lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hảiđảo xa.

          - Giải quyết hết các trường hợp còn tồn đọng theo Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế, biên giới hải đảo, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

          3. Công tác tư pháp

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trên hệ thống loa truyền thanh của phường và của các khu dân cư.

- Thực hiện tốt chế độ “một cửavà công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

IV. CÔNG TÁC CỦNG CỐ, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

          - Tổ chức tốt công tác thường trực tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường đối với nhân dân KDC Chi Ngãi 1.

- Tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật, luôn luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách, các vấn đề xã hội; chú trọng giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh.

- Thường xuyên thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc phường và các đoàn thể, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương năm 2020.

          - Phát huy những kết quả đã đạt được cán bộ và nhân dân phường Cộng Hoà nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

          Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Cộng Hòa./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- TT Đảng uỷ, TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lũy

 

 


Văn bản đính kèm:
TF
 
Các bài liên quan
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (15/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay57 
 Hôm qua5
 Tuần này206 
 Tất cả186316 
IP: 3.93.74.25